معرفی پرسنل

سمانه شیخ ( کتابدار)

کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی 

شماره تماس: 32232161-054

داخلی: 253

رامین دوستی ( کتابدار)

دیپلم

شماره تماس: 32232161-054

داخلی: 253

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۹۷