کارگاههای آموزشی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی اساتید 1398

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری محل برگزاری وضعیت محتوا کارگاه
مقاله نویسی دکتر مهدی افشاری 1398/06/13 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
کارگاه آشنایی با Endnote دکتر مهدی افشاری 1398/07/17 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی  دکتر پیام کبیری اعلام می گردد سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطالاعات بالینی دکتر پیام کبیری اعلام می گردد سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی اساتید (1397)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۵