آیین نامه امانت

آیین نامه امانت کتابخانه دانشکده داروسازی

بخش امانت یکی از فعال­ترین بخش­های کتابخانه به شمار می­آید.

  • مهمترین وظیفه این بخش فراهم نمودن محیطی برای رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعین می­ باشد.
  • این بخش  شامل
  • بخش منابع چاپی ( کتاب­های فارسی و لاتین و مجله فارسی و لاتین)
  • بخش پایان نامه ها: استفاده فقط در کتابخانه مجاز می باشد

 تعداد کتاب امانتی

 

تعداد کتاب

مدت امانت

اعضای هیأت علمی

10 جلد

15 روز

دانشجویان

7 جلد

10 روز

کارمندان

2 جلد

7 روز

  • کتب مرجع و فرهنگ لغات امانت داده نمی­ شود و باید داخل سالن مطالعه شود.
  • حداقل یک نسخه از هر عنوان در کتابخانه به عنوان مرجع نگهداری می‌شود و آن نسخه امانت داده نمی‌شود

تمدید کتاب­ها

ماده 1: حداکثر تمدید تا دو بار در صورت رزرو نبودن کتاب امکان‌پذیر است.

ماده 2: تمدید کتاب­ها دو بار به فاصله 7 روز و اطلس­ها یک بار به فاصله 1 روز می­ باشد.

ماده 3: در صورت تأخیر در عودت کتاب، کتاب تمدید نخواهد شد.

 جریمه

  • اگر امانت گیرنده کتاب را پس از مهلت مقرر تحویل نماید، به مدت دو برابر زمان دیرکرد جریمه می‌شود و نمی‌تواند کتاب امانت بگیرد.
  • در صورت مفقود شدن کتاب، آخرین ویرایش همان کتاب باید توسط امانت گیرنده به کتابخانه تحویل داده شود. در غیر این صورت معادل ریالی برای خرید کتاب پرداخت گردد.

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۶